Müşteri Politikası

Aydınlar Dişli olarak tüm çalışanlarımız gerçekleştirdiği her faaliyetini müşteri hitiyaç ve beklentilerini anlamak ve müşterilerimizin memnuniyetini arttırmaya odaklanarak yürütmektedir.

Müşterilerimizden gelecek olan her türlü şikayetin, etkin ve verimli bir şekilde ele alınması ve müşteriye en kısa sürede geri bildirimde bulunularak müşteri memnuniyetinin sağlanması esastır.

Şikayetlerin değerlendirilmesinde tamamen objektif ve tarafsız olacağımızı, bu çerçevede tüm yasal şartlara uyacağımızı, müşterimiz nezdinde oluşacak tüm maliyetlere katlanacağımızı ve müşteri şartlarına riayet edeceğimizi taahhüt ederiz.

Tarafımıza ulaşan her türlü şikayet %100 gizlilik ilkesine uygun olarak firmamızda muhafaza edilecektir. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için eğitim dahil gereken tüm kaynaklar sağlanacaktır.