Aydınlar Dişli & Makina

İlkeler

Firma kültürümüz gereği, aşağıda belirtilen değerleri benimsiyor, onlara değer veriyor ve çalışmalarımızı bu değerlerimiz çerçevesinde sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Bilimsellik, Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

Kuruluşumuz temellerinde yer alan bilginin kıymeti ve değerini göz onünde bulundurarak, akıl ve bilimi önemsiyor ve değer veriyoruz.
Etkili ve yenilikçi düşünceyi uygulanabilir kılmak için şirketimizin bünyesinde bulunan ar-ge’ye sürekli yatırım yaparak, üretim sahamızdaki tehcizatı modern teknolojiye uygun hale getirerek ve genç nesilleri yetiştirerek insana yatırım yaparak yüksek kaliteli ve bilimsel üretkenliğin gerekliliğine inanıyoruz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurum olarak içerisinde yaşadığımız topluma olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şirketlerimiz; çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, yürürlükte olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyar, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun biçimde çalışırız. İçinde geliştiğimiz toplumun bize sağladığı birikimin ve ona olan borcumuzun doğal sonucu olarak onun değerlerine sahip çıkıyoruz.

Şeffaflık

Şirketlerimiz, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında anlaşılabilir ve somut şekilde açıklamayı hedef bilmiştir. Bilgi paylaştıkça çoğalır ilkesi ile başta ar-ge merkezimiz olmak üzere bilgi paylaşmayı amaç ediniriz.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim başarımızı belirler. Bilgi birikimimizi ve en uygun çözümlerimizi müşterilerimize sunar, böylece onlara en iyi hizmetin, hızlı ve etkin bir şekilde verilmesini sağlarız. 

 

Verimlilik ve Etkinlik

Stratejilerimizi gerçekleştirebilmemiz için çalışma disiplininin öneminin farkında olduğumuzu biliyoruz. Bilimsel üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle katma değer oluşturmanın önceliklerimiz arasında yer aldığına inanıyoruz. Ölçülebilir olmayı bilimsel yaklaşımın olmazsa olmaz koşulları olarak kabul ediyoruz.

Sürekli Gelişim

Mükemmellik kavramı için müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler göz önünde bulundurularak sürekli gelişim ilkesini kendimize esas edindik. Bu çerçevede tüm faaliyetlerimizi sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi benimser, geleceğe ümitle bakarak mükemmelliğe ulaşmaya çalışırız.