Aydınlar Dişli & Makina

İnsan Kaynakları Politikası


En önemli ve kıymetli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Aydınlar Dişli’nin İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek, motive etmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI PRENSİPLERİMİZ

 • Seçim sürecinden başlayarak bütün süreçlerde çalışanlarımıza fırsat eşitliği de dahil olmak üzere adil ve dürüst uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Doğru kişilerindoğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle firma içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenlive huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek
 • Üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikaları sistemli şekilde gözden geçirmek, geliştirmek ve güncellemektir.