Aydınlar Dişli & Makina

Sürdürülebilirlik

Gerçekleştirdiğimiz üretim ve sürekli olarak yaptığımız yatırımlarda sürdürülebilirlik stratejilerini dikkate alarak gerekli planlamaları yapıyoruz. Ürün çeşitliliğimizi ve müşteri çeşitliliğimizi arttırmak için yapmış olduğumuz yatırımları verimli bir şekilde planlayarak, nitelikli katma değer sağlayan, kaynakları verimli kullanan sürdürülebilir büyüme yaklaşımını benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik çalışma alanlarımız; sürdürülebilir kalitenin sağlanması, hammadde kullanımının azaltılması, su ve enerji kullanımının azaltılması, atıkların azaltılması ve geri dönüşümün sağlanması, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması, tedarikçi zincirinde yerli firmalara yer verilmesi şeklindedir.