İş Etiği Politikası

Aydınlar Dişli yönetimi ve çalışanları topluma, çevreye ve müşterilerimize olan sorumluluklarının bilinci ile hareket ederler. Bu sorumluluklar Aydınlar Dişli iş ahlakının temellerini oluşturmaktadır. Aydınlar Dişli  iş etiğinin sınırları, yönetim kurulu başkanımız tarafından çizilmiştir. Firma  içinde geliştirilen etik ilkeler; müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi etik ve ahlaki değerler çerçevesinde sürdürmemizde kilit rol oynamaktadır. İşlerimizi yaparken, tüm paydaşlarımızı gözeten ahlaklı ve etik bir model benimsenmektedir.
Bu kapsamda etik kurallarımız yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulumuzca onaylanmıştır.