Aydınlar Dişli & Makina

Çevre Politikası

Yaşanabilir temiz bir çevre bırakmanın bilinci ve sorumluluğundan hareketle çevrenin korunmasını, buna yönelik izlenecek çalışmaların sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini ilkesel olarak benimsiyoruz. Bu ilke doğrultusunda; 

  • Çevre ile ilgili tabii olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak, 
  • Çevrenin korunmasını sağlayacak bilgi ve teknolojileri kullanmak, 
  • Çevrenin korunmasına yönelik alınması ve yapılması gereken etkin, önleyici ve kalıcı tüm tedbirlerin hayata geçirip, sürdürülebilir kılmak,
  • Doğal kaynakları koruyarak en verimli şekilde kullanılmak,
  • Atıkları kaynağında azaltarak minimize edilmesinin sağlanması, yeniden kullanılarak değerlendirilmesi seçeneklerinin araştırılması, geri kazanımı ve/veya geri dönüşümünü sağlanmak,
  • Tüm operasyonel faaliyetler ile ürünlerde çevresel gözden geçirme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin uygulamak ve takip etmek,
  • Tüm çalışanların, ilgili tedarikçi/taşeronların çevre sorumluluk bilincinin arttırılmak ve sürdürebilir kılmak politikamızdır.